Start

Städtjänster

Vid upphandling av städtjänster är det viktigt att ta hänsyn till såväl miljömässiga som sociala och arbetsrättsliga aspekter. Städtjänster påverkar miljön genom val av städmetod, transporter mellan städobjekten, genom de städkemikalier som används och genom förbrukning av olika produkter som avfallspåsar.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Städtjänster
Ladda nerBeskrivning
StädkemikalierBasnivåVillkor för utförande av städtjänsten
DoseringsutrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Resurseffektiv användning av avfallspåsarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Plast i avfallspåsarAvancerad nivåTilldelningskriterierVillkor för utförande av städtjänsten
StädmetoderBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Tillgänglighetsanpassad information för utförande av städtjänstenBasnivåTilldelningskriterierVillkor för utförande av städtjänsten
Förnybara drivmedel och elBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Utbildning arbetsledareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Utbildning städpersonalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravVillkor för utförande av städtjänsten
Arbetsrättsliga villkor för städtjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten