Start

Systematiskt miljöarbete

Nivå: Basnivå

Genom att ställa krav på Miljöledningssystem säkerställs att anbudsgivaren har rätt kapacitet att hantera krav som ställs i upphandlingen, till exempel kemikaliekrav.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10855:1
Grupp:
Villkor för utförande av städtjänsten
Engelska:
Finns inte på engelska