Start

Villkor för utförande av städtjänsten

Den här undergruppen av krav hanterar hur utförandet av städtjänsten genomförs för att minska miljöbelastningen samt väga in sociala aspekter. Kraven innefattar:

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Villkor för utförande av städtjänsten
Ladda nerBeskrivning
StädkemikalierBasnivå
DoseringsutrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Resurseffektiv användning av avfallspåsarBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Plast i avfallspåsarAvancerad nivåTilldelningskriterier
StädmetoderBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Tillgänglighetsanpassad information för utförande av städtjänstenBasnivåTilldelningskriterier
Förnybara drivmedel och elBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Utbildning arbetsledareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Utbildning städpersonalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskrav
Arbetsrättsliga villkor för städtjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor