Start

Tillgänglighetsanpassad information för utförande av städtjänsten

Nivå: Basnivå

För att all städpersonal, oavsett funktionsförmåga, ska kunna utföra städtjänsten måste det finnas tillgänglig information om städmetoder, ergonomi och hur städkemikalier ska användas korrekt. Tillgänglig information innebär ett tillgängligt språk och att information ska finnas i olika format.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11391
Grupp:
Villkor för utförande av städtjänsten
Engelska:
Finns inte på engelska