Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Tillgänglighetsanpassad information för utförande av städtjänsten

Krav ID
11391
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud bifoga en beskrivning av hur den säkerställer att information om hur städtjänsten ska utföras görs tillgänglig för städpersonal med olika funktionsvariationer. Beskrivningen ska minst omfatta vilka städmetoder, ergonomianpassningar samt eventuella anpassningar av kemikaliehantering som kommer att användas, för att säkra en arbetsplats där information finns tillgänglig för alla.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts