Start

Förnybara drivmedel och el

Nivå: Basnivå

Motorfordon som används i städtjänsten som körs på förnybara drivmedel eller el bidrar till att minska koldioxidutsläppen och därigenom bidra till att uppnå klimatmålen.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11399
Grupp:
Villkor för utförande av städtjänsten
Engelska:
Finns inte på engelska