Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Förnybara drivmedel och el

Krav ID
11399
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Om motorfordon används vid utförandet av kontraktet, ska minst [procent] fordon drivas med förnybart drivmedel.

Med förnybart drivmedel menas:

  • Bioetanol (ED95/E85/75).
  • El
  • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
  • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100).
  • Vätgas.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts