Start

Städkemikalier

Nivå: Basnivå

Syftet med detta villkor är att minska risken för negativ påverkan på miljön och på människors hälsa. Villkoret begränsar användningen av produkter som är miljöfarliga, sensibiliserande och/eller hälsofarliga.

Kriterieinformation

Typ:
Id:
11567
Grupp:
Villkor för utförande av städtjänsten
Engelska:
Finns inte på engelska