Start

Kemiska produkter

Kemiska produkter påverkar miljön på flera olika sätt: utsläpp av farliga ämnen som kan vara svårt nedbrytbara och/eller bioackumulerande. Kemiska produkter kan även påverka hälsan, till exempel genom sensibiliserande (allergiframkallande) konserveringsmedel och parfymer. Genom att ställa miljö- och hälsokrav minskar påverkan på miljö och människa vid användning av produkterna. Krav på förpackningar som gör att de lättare kan återvinnas är ett sätt att bidra till en mer cirkulär hantering av plastmaterial. Kemiska produkter omfattar främst tvätt-, disk- och rengöringsmedel, se nedan.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kemiska produkter
Ladda nerBeskrivning
Produktens miljöfarlighetBasnivåTeknisk specifikation
Ingående ämnens miljöfarlighetAvancerad nivåTeknisk specifikation
Bioackumulerbarhet för konserveringsämnen och färgämnenBasnivåTeknisk specifikation
Tensiders nedbrytbarhetAvancerad nivåTeknisk specifikation
Sensibiliserande (allergiframkallande) produktBasnivåTeknisk specifikation
Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnenAvancerad nivåTeknisk specifikation
FosfatBasnivåTeknisk specifikation
PalmoljaBasnivåTeknisk specifikation
Ingående ämnens hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Begränsning av biociderBasnivåTeknisk specifikation
DoseringsanvisningarBasnivåTeknisk specifikation
PlastförpackningarBasnivåTeknisk specifikation
Plastförpackningar i form av påsar/pouchesSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
ParfymBasnivåTeknisk specifikation
OparfymeratBasnivåTeknisk specifikation
Leverans av säkerhetsdatabladBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor