Start

Produktträd-struktur

Alla produkter som ingår i produktträdet ingår dock inte i omfattningen för kriterierna, det vill säga kriterierna kan inte användas på dessa produkttyper. Detta är angivet inom parentes bredvid dessa produkter.

3. Kemisk-tekniska produkter

3.1 Lokalvård

3.1.1 Allrengöringsmedel

3.1.1.1 Manuell användning
3.1.1.1.1 Neutralt
3.1.1.1.2 Alkaliskt
3.1.1.1.3 Surt
3.1.1.2 Maskinell användning
3.1.1.2.1 Neutralt
3.1.1.2.2 Alkaliskt
3.1.1.2.3 Surt

3.1.2 Grovrengöringsmedel

3.1.2.1 Manuell användning
3.1.2.1.1 Neutralt
3.1.2.1.2 Alkaliskt
3.1.2.1.3 Surt
3.1.2.2 Maskinell användning
3.1.2.2.1 Neutralt
3.1.2.2.2 Alkaliskt
3.1.2.2.3 Surt

3.1.3 Skurmedel

3.1.3.1 Neutralt
3.1.3.2 Alkaliskt
3.1.3.3 Surt

3.1.4 Såpa

3.1.5 Golvvårdsprodukter

3.1.5.1 Grundpolish (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.1.5.2 Polish (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp) 
3.1.5.3 Underhållsvax eller -polish
3.1.5.4 Spraypolish eller -vax
3.1.5.5 Tvättvax eller -polish
3.1.5.6 Polishborttagnings-medel
3.1.5.7 Trävax (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.1.5.8 Träolja (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.1.5.9 Stenimpregnering (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.1.5.10 Övriga golvvårdsprodukter

3.1.6 Glasputsmedel

3.1.7 Kalkborttagningsmedel

3.1.8 Sanitetsrengöringsmedel

3.1.8.1 Neutralt
3.1.8.2 Alkaliskt
3.1.8.3 Surt

3.1.9 Toalettrengöringsmedel

3.1.9.1 Neutralt
3.1.9.2 Alkaliskt
3.1.9.3 Surt

3.1.10 Fläckborttagningsmedel

3.1.11 Doft- och toalettblock

3.1.12 Mattrengöringsmedel

3.1.13 Möbelrengöringsmedel

3.1.14 Antistatmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.2 Köks- och diskhygien

3.2.1 Handdiskmedel

3.2.1.1 Flytande
3.2.1.2 Pulver
3.2.1.3 Fast

3.2.2 Maskindiskmedel

3.2.2.1 Automatdoserat
3.2.2.1.1 Flytande
3.2.2.1.2 Pulver/fast
3.2.2.2 Handdoserat
3.2.2.2.1 Flytande
3.2.2.2.2 Pulver
3.2.2.2.3 Tabletter
3.2.2.3 Grovdisk
3.2.2.4 Specialmedel för desinfektorer (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.2.3 Blötläggningsmedel

3.2.3.1 Med blekmedel
3.2.3.2 Utan blekmedel

3.2.4 Torkmedel/ avrinningsmedel

3.2.5 Avkalkningsmedel

3.2.6 Ugnsrengöringsmedel

3.2.7 Desinfekterande rengöringsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.2.8 Specialprodukter för kök

3.2.8.1 Silverrengöringsmedel
3.2.8.2 Rengöringsmedel för rostfria ytor

3.3 Tvätt

3.3.1 Tvättmedel

3.3.1.1 Vittvättmedel
3.3.1.1.1 (Med blekmedel)
3.3.1.1.2 (Utan blekmedel)
3.3.1.2 Kulörtvättmedel
3.3.1.2.1 (Med blekmedel)
3.3.1.2.2 (Utan blekmedel)
3.3.1.3 Fintvättmedel
3.3.1.3.1 Med blekmedel
3.3.1.3.2 Utan blekmedel
3.3.1.4 Specialtvättmedel
3.3.1.4.1 Med blekmedel
3.3.1.4.2 Utan blekmedel
3.3.1.5 Mopptvättmedel

3.3.2 Blekmedel

3.3.3 Tvättförstärkare

3.3.4 Antiklormedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.3.5 Ansyrningsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp) 

3.3.6 Konditioneringsmedel för textilier

3.3.6.1 Antistatmedel/sköljmedel/ mjukmedel
3.3.6.2 Ansyrnings- och antistatmedel i kombination
3.3.6.3 Appreteringsmedel/stärkelse
3.3.6.4 Konserveringsmedel för moppar (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.3.6.5 Impregneringsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.4 Personlig hygien

3.4.1 Tvål

3.4.1.1 Fast
3.4.1.2 Skum/crème/flytande

3.4.1.2.1 Normal
3.4.1.2.2 Bakteriostatisk (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.4.1.2.3 Baktericid (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.4.1.2.3.1 För preoperativt bruk (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.4.1.2.3.2 För övrig användning (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.4.1.2.4 Duschtvål

3.4.2 Handrengöringsmedel för grov smuts

3.4.2.1 Utan slip- och lösningsmedel
3.4.2.2 Med lösningsmedel
3.4.2.3 Med slipmedel

3.4.3 Hudkräm

3.4.4 Skyddskräm

3.4.5 Hårvårdsmedel

3.4.5.1 Hårschampo
3.4.5.2 Hårbalsam

3.4.6 Hygienprodukter, övriga

3.4.6.1 Rakkräm
3.4.6.2 Tandkräm

3.4.6.2.1 Med fluor
3.4.6.2.2 Utan fluor
3.4.6.2.3 För barn
3.4.6.3 Rengöringsmedel för tandproteser
3.4.6.4 Hårborttagningsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.4.7 Hand- och huddesinfektionsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.4.7.1 Handdesinfektionsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)
3.4.7.2 Huddesinfektionsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.5 Livsmedelshygien

3.5.1 CIP-rengöringsmedel

3.5.2 Gel- och skumrengöringsmedel

3.5.3 Desinfektionsprodukter för livsmedelsindustrin

3.5.4 Maskindisk- och backdiskmedel

3.5.5 Medel för manuell rengöring

3.5.6 Bandsmörjningsmedel

3.5.7 Rengöringsmedel inom lantbruk

3.5.8 Specialprodukter

3.5.9 Membranrengöringsmedel

3.6 Desinfektion (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.6.1 Ytdesinfektionsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.7 Fordonsvård

3.7.1 Petroleumbaserade avfettningsmedel

3.7.2 Mikroemulsioner

3.7.3 Vattenbaserade avfettningsmedel

3.7.4 Fordonsschampo

3.7.5 Torkmedel

3.7.6 Vax (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

3.8 Metallrengöring och avfettning

4. Övriga produkter

4.1 Luftuppfriskningsmedel

4.2 Högtrycksrengöringsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

4.3 Klotterborttagningsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

4.4 Lösningsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

4.5 Metallrengöringsmedel (kriterierna kan inte användas på denna produkttyp)

4.6 Golvsopspån

4.7 Absorberingsmedel för oljespill

4.8 Avloppsrensningsmedel

4.9 Insektsmedel