Start

Översikt märkningar kemiska produkter

I tabellerna nedan presenteras en översikt över de miljö­märkningar som uppfyller respektive krav i kriterierna för kemiska produkter. Observera att ingen av märkningarna uppfyller samtliga krav.

Upphandlande organisationer kan använda tabellerna som ett stöd för att se vilka märkningar som uppfyller de olika kraven och fungerar som bevis för dem. Det går också att använda översikten som ett stöd för att välja vilka krav man ska ställa i sin upphandling.

Krav kemiska produkter/bevis märkning produkter

Nivå Bra Miljöval Kemiska produkter 2018:1 Svanen Ren-görings-medel version 6 Svanen Hand-disk-medel version 6 Svanen Maskindisk-medel för professionellt bruk version 2 eller 3
Produktens miljöfarlighet bas X X X X
Ingående ämnens miljöfarlighet avan-cerat X      
Bioackumuler-barhet för konserveringsmedel och färgämnen bas X X X X
Tensiders nedbrytbarhet avan-cerat X X X X
Sensibiliserande produkt bas X X X  
Sensibiliserande ämnen avan-cerat   X X  
Fosfat bas X X X X (endast version 3)
Palmolja bas X X X X (endast version 3)
Ingående ämnens hälsofarlighet bas X      
Begränsning av specifika ämnen bas   X X X  (endast version 2)
Begränsning av specifika ämnen avan-cerat   X X X  (endast version 2)
Biocider bas X X X X (endast version 3)
Doserings-anvisningar bas X X X X
Plastförpackningar bas bas X X X  
Plastförpackningar avancerad avan-cerat   X X  
Plastförpackningar spjutspets spjut-spets   X X  
Parfym bas X X X X
Oparfymerat bas X*   X X

*Gäller endast för maskindiskmedel, fläckborttagningsmedel och blekmedel

Krav kemiska produkter/bevis märkning produkter Nivå Svanen Textil-tvättmedel för professio-nellt bruk version 3 Svanen Bil- och båtvårds-medel version 5 eller bil- båt- och tågvårds-produkter version 6 Svanen Maskin-diskmedel och spolglans version 6 Svanen Textil-tvättmedel och fläck-borttagnings-medel version 8
Produktens miljöfarlighet bas X X X X
Ingående ämnens miljöfarlighet avan-cerat        
Bioackumuler-barhet för konserveringsmedel och färgämnen bas X   X X
Tensiders nedbrytbarhet avan-cerat X X   X
Sensibiliserande produkt bas   X (endast version 6) X X
Sensibiliserande ämnen avan-cerat X   X  
Fosfat bas     X X
Palmolja bas       X
Ingående ämnens hälsofarlighet bas        
Begränsning av specifika ämnen bas   X (endast version 5)    
Begränsning av specifika ämnen avan-cerat   X (endast version 5)    
Biocider bas       X
Doserings-anvisningar bas X X X X
Plastförpackningar bas bas        
Plastförpackningar avancerad avan-cerat        
Plastförpackningar spjutspets spjut-spets        
Parfym bas X X   X
Oparfymerat bas X      

Krav kemiska produkter/bevis märkning produkter

Nivå EU Ecolabel Rengörings-medel hårda ytor 2017 EU Ecolabel Maskindiskmedel 2017 EU Ecolabel Maskindiskmedel industriellt/ institutionellt bruk 2017
Produktens miljöfarlighet bas X X X
Ingående ämnens miljöfarlighet avan-cerat     X
Bioackumulerbarhet för konserveringsmedel och färgämnen bas X X X
Tensiders nedbrytbarhet avan-cerat      
Sensibiliserande produkt bas X X X
Sensibiliserande ämnen avan-cerat X X X
Fosfat bas X X  
Palmolja bas X X X
Ingående ämnens hälsofarlighet bas X X X
Begränsning av specifika ämnen bas      
Begränsning av specifika ämnen avan-cerat      
Biocider bas X X X
Doserings-anvisningar bas X X X
Plastförpackningar bas bas      
Plastförpackningar avancerad avan-cerat      
Plastförpackningar spjutspets spjut-spets      
Parfym bas X X X
Oparfymerat bas     X

Krav kemiska produkter/bevis märkning produkter

Nivå EU Ecolabel Handdiskmedel 2017 EU Ecolabel Tvättmedel 2017 EU Ecolabel Tvättmedel industriellt/ institutionellt bruk 2017 
Produktens miljöfarlighet bas X X X
Ingående ämnens miljöfarlighet avan-cerat X X  
Bioackumulerbarhet för konserveringsmedel och färgämnen bas X X X
Tensiders nedbrytbarhet avan-cerat      
Sensibiliserande produkt bas X X X
Sensibiliserande ämnen avan-cerat X X X
Fosfat bas   X  
Palmolja bas X X X
Ingående ämnens hälsofarlighet bas X X X
Begränsning av specifika ämnen bas      
Begränsning av specifika ämnen avan-cerat      
Biocider bas X X X
Doseringsanvisningar bas X X X
Plastförpackningar bas bas      
Plastförpackningar avancerad avan-cerat      
Plastförpackningar spjutspets spjut-spets      
Parfym bas X X X
Oparfymerat bas X** X  

**Gäller endast för professionella produkter