Start

Sveriges modernaste myndighet

Publicerad 05 februari 2020
  • Om oss

Upphandlingsmyndigheten utsågs i november 2019 till Sveriges modernaste myndighet för sitt moderna tänk och smarta sätt att arbeta. Utmärkelsen delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan, Statskontoret, PwC, Saco-S och ST.

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet instiftades 2009 och delas ut vartannat år och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken. Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • kvalitet, enkelhet och effektivitet
  • engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • förnyelse och innovation
  • hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling.

"Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga samhällsnytta."

ur juryns motivering Sveriges modernaste myndighet 2019

Juryns hela motivering löd:

”Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid. När tre myndigheter och tre olika kulturer ska bli en, kan det bli grus i maskineriet. Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga samhällsnytta.

Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett stort uppdrag: att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. I det uppdraget har man visat sig modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta.”

Vi är mycket stolta över utmärkelsen och den stärker oss i vår ambition att fortsätta arbeta nytänkande med samhällsnyttan i fokus för att skapa sunda offentliga affärer.

Civilminister Lena Micko (till vänster i bild) delade ut utmärkelsen till Upphandlingsmyndigheten som representerades av kommunikationschef Åsa Olsson och generaldirektör Inger Ek.
Civilminister Lena Micko (till vänster i bild) delade ut utmärkelsen till Upphandlingsmyndigheten som representerades av kommunikationschef Åsa Olsson och generaldirektör Inger Ek.