Start

Statistik som utvecklar den offentliga affären

Vi är statistikmyndighet med ansvar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Den statistik vi tar fram bygger i huvudsak på uppgifter från upphandlingsannonser. Syftet med statistiken är att skapa ett faktabaserat underlag för att utveckla den offentliga affären, kunna fatta politiska beslut samt driva debatt om en stor och viktig del av den svenska ekonomin.

Innehåll på denna sida

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till strax över 800 miljarder kronor. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP. Upphandlingsmyndigheten publicerar årligen statistik om offentlig upphandling. Statistik som visar hur den offentliga upphandlingen fungerar och utvecklas.   

Statistiken kan användas av till exempel leverantörer för att undersöka marknaden, av lokala beslutsfattare för att jämföra sina inköp med övriga Sveriges och av opinionsbildare som underlag för debatt.  

Har du frågor om vår statistik? Skicka dem till statistik@uhmynd.se.   

Upphandlingsstatistik till och med 2019 publicerades i en tryckt rapport. Nu publiceras statiken enbart digitalt. 

Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning där du hittar våra övriga publikationer och rapporter.

Upphandlingsmyndighetens publikationer  

Vår statistiktjänst

Ta del av statistik om och analyser av inköp och upphandlingar. I statistikdatabasen kan du genom egna urval skapa tabeller eller diagram för dina behov.

Statistiktjänsten

Mer tillgänglig statistik 2022

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om upphandlingsstatistik i kraft och den 1 januari 2021 förändrades upphandlingsförordningen. Syftet är att få fram  nationell statistik om upphandling av hög kvalitet. Den nya lagen skapar förutsättningar för att göra statistiken mer tillgänglig eftersom den publiceras digitalt och även som öppna data.  

Den nya lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket är registermyndighet för annonsdatabaser.