Start

Palmolja

Nivå: Basnivå

Storskalig produktion av palmolja är förknippad med allvarliga risker för människor och miljö. Kravet skapar förutsättningar för en ökad produktion av mer hållbart producerad palmolja.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11282:1
Grupp:
Kemiska produkter
Engelska: