Start

Mjukpapper

Den största miljöpåverkan för pappersprodukter sker vid produktionen i form av råvaruanvändning, utsläpp till vatten och luft samt energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetskriterierna för mjukpapper är inriktade på att minimera miljöpåverkan från dessa områden.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Mjukpapper
Ladda nerBeskrivning
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikation
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikation
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikation
Utsläpp till luft och vattenAvancerad nivåTeknisk specifikation
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikation
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor