Start

Växthusgaser

Nivå: Basnivå. Finns även som Spjutspetsnivå

Nettotillskottet av koldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen. Förhöjda halter av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären bidrar till en successivt minskad utstrålning av värme från jordens yta och bidrar därför till växthuseffekten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10145:1
Grupp:
Mjukpapper