Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Pappersprodukter

Hållbarhetskriterierna för pappersprodukter avser mjukpapper samt tryck- och kopieringspapper.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikationMjukpapper
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMjukpapper
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
Utsläpp till luft och vattenAvancerad nivåTeknisk specifikationMjukpapper
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMjukpapper
Rutiner för säkerställande av ursprungBasnivåKvalificeringskravMjukpapper
Skogsråvarans ursprungBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
Åtgärder för att undvika kontroversiella källorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMjukpapper
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterierTryck- och kopieringspapper
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
Utsläpp till luft och vattenAvancerad nivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterierTryck- och kopieringspapper
Rutiner för säkerställande av ursprungBasnivåKvalificeringskravTryck- och kopieringspapper
Skogsråvarans ursprungBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
Åtgärder för att undvika kontroversiella källorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTryck- och kopieringspapper