Start

Pappersprodukter

Hållbarhetskriterierna för pappersprodukter avser mjukpapper samt tryck- och kopieringspapper.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Pappersprodukter
Ladda nerBeskrivning
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikationMjukpapper
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMjukpapper
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
Utsläpp till luft och vattenAvancerad nivåTeknisk specifikationMjukpapper
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMjukpapper
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMjukpapper
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterierTryck- och kopieringspapper
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTryck- och kopieringspapper
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterierTryck- och kopieringspapper