Start

Pappersprodukter

Här hittar du hållbarhetskriterier för pappersprodukter. De avser mjukpapper samt tryck- och kopieringspapper. Pappersprodukter påverkar miljön på flera olika sätt, främst i produktionen. Upphandlande myndigheter kan bidra till minskad miljöpåverkan genom att ställa krav på bland annat utsläppsnivåer.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Pappersprodukter
Ladda nerBeskrivning
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikationMjukpapper
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMjukpapper
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
Utsläpp till luft och vattenAvancerad nivåTeknisk specifikationMjukpapper
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikationMjukpapper
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMjukpapper
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMjukpapper
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterierTryck- och kopieringspapper
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikationTryck- och kopieringspapper
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTryck- och kopieringspapper
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterierTryck- och kopieringspapper