Start

Blekmetod

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Vid blekning av kemisk pappersmassa kan klorföreningar (AOX) bildas, vilka släpps ut i produktionsanläggningens avloppsvatten. Hållbarhetskriterierna för tryck- och kopieringspapper omfattar typ av blekmetod samt utsläppsvärde för klorföreningar.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10164
Grupp:
Tryck- och kopieringspapper