Start

Tryck- och kopieringspapper

Den största miljöpåverkan för pappersprodukter sker vid produktionen i form av råvaruanvändning, utsläpp till vatten och luft samt energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetskriterierna för tryck- och kopieringspapper är inriktade på att minimera miljöpåverkan från dessa områden.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tryck- och kopieringspapper
Ladda nerBeskrivning
BlekmetodBasnivåTeknisk specifikation
BlekmetodAvancerad nivåTeknisk specifikation
BlekmetodSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Utsläpp till luft och vattenBasnivåTeknisk specifikation
VäxthusgaserBasnivåTeknisk specifikation
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
VäxthusgaserSpjutspetsnivåTilldelningskriterier