Start

Utsläpp till luft och vatten

Nivå: Basnivå

Massa- och papperstillverkning innebär utsläpp av olika föroreningar till luft och vatten. Genom att ställa krav på utsläppsnivåer reduceras belastningen på miljön.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10165:2
Grupp:
Tryck- och kopieringspapper