Start

Växthusgaser

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå

Nettotillskottet av koldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen. Förhöjda halter av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären bidrar till en successivt minskad utstrålning av värme från jordens yta och bidrar därför till växthuseffekten.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10166:1
Grupp:
Tryck- och kopieringspapper