Start

Blekmetod

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå och Spjutspetsnivå

Vid blekning av kemisk pappersmassa kan klorföreningar (AOX) bildas, vilka släpps ut i produktionsanläggningens avloppsvatten. Kriterierna för mjukpapper omfattar typ av blekmetod samt utsläppsvärde för klorföreningar.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11403
Grupp:
Mjukpapper