Start

Kemiska produkter

Kemiska produkter kan avse en stor mängd olika produkter. Denna riskanalys fokuserar främst på vanliga ingredienser i tvätt-, disk- och rengöringsmedel samt färger. Leveranskedjorna för dessa produkter är komplexa och globala och en betydande del av leveranskedjan är förlagd till områden där det finns omfattande hållbarhetsrisker.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Hög

Otillräcklig information

Korruption

Hög

Medelhög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen