Startsida

Flerbostadshus ombyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser miljöanpassade renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning.Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Flerbostadshus ombyggnad
Expandera rad för mer information
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Flerbostadshus - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Flerbostadshus - för inneklimatAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Flerbostadshus - för inneklimatSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kompetens för materialinventering vid ombyggnadBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Objektsanpassat system för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering för ökad lufttäthetBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Samråd för ökad lufttäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva fönster vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva fönster vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva glaspartier vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för yttertak eller vindbjälklagBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i nya kanalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i nya kanalerAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i befintliga kanalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Isolering av kanaler, ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmepumpBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system utan värmeåtervinningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Hiss, effektivitet för induktionsmotorBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Hiss, högeffektiv elmotor (PMSM)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Plan för överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Kontroll av projekteringen avseende bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ByggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mätning och dokumentation av ljud och bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad