Startsida

Flerbostadshus ombyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser miljöanpassade renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning.Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Flerbostadshus ombyggnad
Expandera rad för mer information
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva glaspartier vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva fönster vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energieffektiva fönster vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system utan värmeåtervinningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmepumpBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dokumentation av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
ByggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för yttertak eller vindbjälklagBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i nya kanalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i nya kanalerAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i befintliga kanalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Samråd för ökad lufttäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Samråd för lufttäthet, ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Hiss, högeffektiv elmotor (PMSM)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Hiss, effektivitet för induktionsmotorBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Plan för överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande, för energieffektiv driftBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Objektsanpassat system för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöplan produktion till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationKonsulter för kontroller, ombyggnad
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller, ombyggnad
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller, ombyggnad
Kontroll av projekteringen avseende bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kompetens för materialinventering vid ombyggnadBasnivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller, ombyggnad
Kompetens för materialinventering vid ombyggnadBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Isolering av kanaler, ombyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rotodynamiska vattenpumpar, energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rotodynamiska vattenpumpar, energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar utan axeltätning, energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar utan axeltätning, energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering för ökad lufttäthetBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Programhandling vid ombyggnad Flerbostadshus - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet