Start

Totalentreprenad

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Pumpar och rörBasnivå
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Pumpar och rörAvancerad nivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskrav
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för ökad lufttäthetBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikation
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Samråd för ökad lufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva fönster vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva fönster vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Energieffektiva glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för yttertak eller vindbjälklagBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikation
Täthet i nya kanalerBasnivåTeknisk specifikation
Täthet i befintliga kanalerBasnivåTeknisk specifikation
Effektiva fläktaggregat och fläktarBasnivåTeknisk specifikation
Effektiva fläktaggregat och fläktarAvancerad nivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikation
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikation
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Dokumentation av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor