Startsida

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Upphandling vid projektering
Expandera rad för mer information
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier