Start
Inger Ek generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Släpp loss innovationskraften

Publicerad 14 december 2021
  • Trendens

”Tänk om” är temat för årets Trendens. Du kan läsa det som en uppmaning att tänka nytt. Du kan också läsa det som en fråga; vad skulle hända om vi gjorde så här i stället? I Trendens ger vi exempel på hur organisationer och individer runt om i landet tänkt om.

Ett sätt att tänka om och nytt är att göra det tillsammans med andra aktörer än de som man vanligen samarbetar med. För att gynna och sprida kunskap om upphandlingar som främjar innovativa lösningar har vi fått det viktiga uppdraget att bygga upp en arena för innovationsupphandling. Arenan ska skapa förutsättningar för att testa nya idéer, metoder och verktyg genom att ge stöd till olika innovationsprojekt.

Att innovation och offentlig upphandling hör ihop kanske förvånar någon. För oss som dagligen arbetar med frågorna är det inte det minsta konstigt. De upphandlingspliktiga inköpen uppgår årligen till cirka 800 miljarder kronor. Det representerar en enorm köp- och innovationskraft. Tänk om beslutsfattare ser potentialen och släpper lös kraften, gör inköp till en fråga för ledningen och skapar rätt förutsättningar för inköpsorganisationen att göra skillnad.

År 2030 är bara två upphandlingar och två mandatperioder bort. Då ska de 17 målen i Agenda 2030 vara uppfyllda. Har din organisation en plan för hur ni ska nå dit? Nordiska ministerrådet visar i en rapport som publicerades i år, både att och hur offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga mål. Det vill säga även mål 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion och de två viktigaste aktörerna inom den offentliga affären – de upphandlande organisationerna och leverantörerna.

Jag hoppas att innehållet i magasinet ger dig inspiration och handlingskraft. Att det får dig att göra det du kan för att din organisation ska gå från: ”tänk om vi också gjorde så” till att ”nu gör vi så”.

Jag önskar dig en trevlig läsning!

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

Om Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet. Artiklarna är intressanta och relevanta för alla som arbetar med och berörs av offentlig upphandling.