Start
Illustrerad luftballong med loggor för Upphandlingsmyndigheten, Patent- och registreringsverket samt Vinnova

Ny arena ska skapa fler innovativa upphandlingar

Publicerad 14 december 2021
  • Trendens

Med en arena för innovationsupphandlingar ska vägen mellan näringsliv och offentlig sektor, från innovation till samhällsnytta, bli kortare. Förutsättningarna för innovativa offentliga affärer ska förbättras så att fler upphandlingar kan påverka samhällets utveckling.

– Varje år görs offentliga upphandlingar för 800 miljarder kronor, berättar Linda Swirtun, samverkansledare för arenan på Upphandlingsmyndigheten. Det är så otroligt mycket pengar. Rätt använt kan det göra stor skillnad. Innovationsupphandling är ett kraftfullt verktyg i det här sammanhanget. 

Linda Swirtun
Linda Swirtun, samverkansledare för arenan för innovationsupphandling på Upphandlingsmyndigheten

Innovationsupphandling innebär att fråga efter nya lösningar i upphandlingsprocessen. Det är ett strategiskt verktyg för effektivare samarbete mellan forskare, företag och offentliga organisationer. Genom att skapa efterfrågan på nya lösningar tar sig fler innovationer hela vägen till marknaden och kan göra nytta i samhället.

– Näringslivet skapar många bra lösningar, men de kommer inte alltid samhället till nytta, säger Linda Swirtun. När näringslivet och offentlig sektor med behovsägare möts redan från början – vilken grej det blir! Jag ser så många möjligheter. 

"Arenan ska vara en mötesplats som bidrar till att fler innovationsupphandlingar genomförs i Sverige. Det i sin tur ska leda till bättre välfärd, ökad konkurrenskraft och en grön omställning av samhället."

Linda SwirtunSamverkansledare för arenan för innovationsupphandling på Upphandlingsmyndigheten

– Det här är något som många har längtat efter, säger Linda Swirtun. Arenan stammar ur ett regeringsuppdrag, men vi gör många målgrupps­intervjuer för att veta att vi möter målgruppens behov. Exakt vad som kommer hända framöver beror på vad målgrupperna efterfrågar, men vi kommer se till att alla som vill veta mer eller kan bidra inom området kan vara med.  

Målgrupp för arenan är verksamma inom upphandling och de som jobbar med verksamhetsutveckling eller innovation. Det kan till exempel vara upphandlare, leverantörer, finansiärer, beställarnätverk eller aktörer som kan bidra med kunskap inom området. 

Regeringsuppdraget har gått till Upphandlingsmyndigheten, Patent- och registreringsverket och Vinnova, statens myndighet för innovation. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att öka kunskaperna om innovationsupphandling och skapa nätverk som främjar innovationsupphandling. 

Terminologi

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Innovationsupphandling handlar om avsikten: att en upphandlande organisation i upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. 

Innovationsupphandling är inte heller en särskild metod eller förfarande. Utan följer samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter. 

För att kunna upphandla en ny lösning är det avgörande att ställa funktionskrav i upphandlingen. Det handlar om att ställa krav på vad som ska uppnås, och inte hur. Det gör att leverantörerna kan lämna förslag på olika lösningar för de behov och utmaningar som den upphandlande organisationen har.

Begreppet innovationsupphandling kommer från den statliga utredningen Innovationsupphandling (SOU 2010:56): "Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer."