Start
Illustrerad stad med skola och sjukhus

Nytänkande upphandlingar löser samhällets utmaningar

Publicerad 14 december 2021
  • Trendens

Innovation och offentlig sektor hör ihop och är viktigare än någonsin. Det menar Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, statens myndighet för innovation.

 – Just nu är vi i ett läge där vi har stora utmaningar, säger Darja Isaksson. Vi behöver ställa om till ett hållbart samhälle inom planetens gränser och göra det på ett socialt hållbart sätt. Forskningen är väldigt tydlig med att vår generation, vi som jobbar nu, är den sista generationen med möjligheten att ställa om samhället och skapa en bättre framtid för våra barn. Gör inte vi det kommer de att få helt andra förutsättningar än vi. 

Enligt Darja Isaksson är innovation en av lösningarna. 

– Innovation är att hitta nya, bättre sätt att lösa problem och möta samhällets och individens behov. Idag har vi tekniker, möjligheter och kunskap som vi aldrig haft förut. Vi har chansen att påverka framtiden om vi vill. 

Darja Isaksson ser offentlig sektor som en nyckelaktör. Offentliga aktörer är tillsammans så stora att de skapar efterfrågan och förutsättningar för nya lösningar att nå marknaden och få en riktig samhällspåverkan. Men offentlig sektor är också viktig eftersom den verkar i många av de områden där behovet är störst.

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

"Innovation är att hitta nya, bättre sätt att lösa problem och möta samhällets och individens behov."

Darja IsakssonGeneraldirektör på Vinnova, statens myndighet för innovation

– Omställningen handlar om vilka förutsättningar som finns, till exempel för att transportera sig kollektivt, till fots eller med cykel istället för bil. Det handlar om maten vi äter, hur och var den produceras, och hur den påverkar klimatet och arbetarna.  Det handlar om hur vi bygger, vad vi köper, och vilken påverkan produktionen ger på klimat och resurser. Offentlig sektor kan påverka allt detta. 

En stor utmaning är också morgondagens välfärd, som enligt Darja Isaksson bara kan lösas genom innovation. 

– Vi kan inte lösa vårdens utmaningar enbart genom att ge mer och effektivare vård. Vi behöver bli mycket bättre på att jobba preventivt, och det kräver innovation. Ett bra exempel är Region Skåne. De ligget långt fram i innovationsarbetet och har gjort en upphandling för fallprevention. 

Att patienter ramlar på sjukhus är ett stort problem. På större sjukhus kan det röra sig om tusentals olyckor varje år. Region Skåne inledde 2016 en innovationsupphandling där den upphandlade innovationen skulle minska fall hos sjukhuspatienter med minst 20 procent. Det fanns ingen färdig produkt på marknaden. Kluster av företag med olika kompetens fick gå samman och följa med på sjukhuset och därefter lämna anbud. 

"I stället för att bli bättre på att ge vård ser man till att vården inte behövs. "

Darja IsakssonGeneraldirektör på Vinnova, statens myndighet för innovation

– Det är ett jättefint exempel på hur man kan använda upphandling för att driva fram nya lösningar, men också minska behovet av befintliga lösningar. I stället för att bli bättre på att ge vård ser man till att vården inte behövs. 

Ett annat exempel när det offentliga gör skillnad är när de både stimulerar innovation och sen integrerar resultatet i sin egen verksamhet för att förändra beteenden. Kommunerna Munkedal, Hofors, Vallentuna och Karlstad deltar i ett projekt där man använder skolmaten både för att gynna hållbart producerad mat och för att sprida kunskap hos elever och pedagoger om matens påverkan på både miljö och hälsa. 

– Det är häftigt när man jobbar på ett sätt att man samtidigt driver innovation, påverkar samhällsutvecklingen och bidrar till bättre hälsa hos eleverna. Det är innovation när den är som bäst.