Start

Trendens 2020

Publicerad 16 februari 2021
 • Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för det senaste numret är "Upphandla den effekt du vill ha!".

Läs Trendens 2020

Under Relaterat innehåll hittar du artiklarna för Trendens 2020.

Vill du hellre läsa Trendens som pdf?

Vill du beställa en tryckt version av Trendens?

Skicka ett mejl med namn och adress till info@uhmynd.se 

Relaterat innehåll

Inger Ek generaldirektör Upphandlingsmyndigheten
 • Trendens

2020 var ett turbulent år med en pandemi som skakade om oss alla i vår vardag. Coronapandemin visade också på brister och sårbarheter i samhället som vi inte var beredda på. Och på de offentliga affärernas betydelse för ett fungerande samhälle.

Byggnad med byggställning
 • Trendens

Hallstahammars kommun behövde ett ekonomiskt realistiskt sätt att renovera upp hela fastighetsbeståndet till en hållbar nivå. En kombination av konsultuppdrag, totalentreprenad och partnerskap med inslag av EPC (Energy Performance Contracting) blev lösningen.

Elektriker installerar LED-belusning.
 • Trendens

Genom att byta armaturer och installera styrsystem kan man spara upp till 90 procent energi. Det säger Christofer Silfvenius, belysningsspecialist på Energimyndigheten.

Engångsbestick och skoskydd, engångs
 • Trendens

Varje år orsakar de största kommunerna i östra Mellansverige 4 000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Genom att jobba strategiskt med krav i upphandling kan man göra stor skillnad. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.

Vindkraftverk, hus och skog
 • Trendens

Att få en analys av exakt hur mycket olika inköp har påverkat klimatet har varit svårt. Men nu finns en ny metod, Miljöspend, där man kan räkna ut hur stor klimatpåverkan varje inköpskategori har. Därmed blir det tydligare vart man ska rikta sina insatser.

En hög med munskydd
 • Trendens

Fem regioners gemensamma upphandling av Apotekstjänst förra året var kanske den mest omskrivna i upphandlingssverige. Men i efterhand visar det sig att många av lärdomarna kan göra oss bättre rustade vid pandemier och andra kriser.

Matgäster och personla på seniorrestaurangen Leopold i Uppsala
 • Trendens

På måltidsenheten i Uppsala kommun arbetar de strategiskt med upphandling, både för att nå kommunens miljömål och för att ha beredskap om krisen kommer. – När pandemin kom var alla lugna och visste vad som skulle göras, säger Anders Sundin, avdelningschef för måltidsenheten på Uppsala Kommun.

Sjukhus - Illustration
 • Trendens

Under pandemin har det uppstått flera problem som rör upphandling, till exempel att många verksamheter stod utan skyddsutrustning vid pandemins början. För att minska riskerna att detta händer igen är det viktigt att arbeta strategiskt med upphandling. Det är en av slutsatserna i Upphandlingsmyndighetens rapport Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv.

Covid-19
 • Trendens

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin finns stora möjligheter att använda sig av statsstöd, även för kommuner och regioner. Krisen gör att det finns både undantag och tillfälliga regler som ger större möjlighet till ekonomiskt stöd. Men det finns fortfarande regler att förhålla sig till.

Sverige - Illustration
 • Trendens

Många leverantörer upplever upphandling som svårt, vilket gör att vissa inte lämnar anbud fastän de skulle kunna. För att motverka detta har Upphandlingsdialog Dalarna och Luleå kommun tagit fram digitalt stöd.

Pratbubblor - Illustration
 • Trendens

Upphandling kan användas som verktyg för att uppnå verksamhetens miljömål. Men bristande dialog mellan upphandlare, brukare och leverantör gör att många upphandlingar ger onödigt stor miljöpåverkan. Genom att bättre undersöka behoven och upphandla en effekt snarare än produkt kan miljöpåverkan minska.

Kvinna stoppar i tvätt i en tvättmaskin
 • Trendens

Varje år görs upphandlingar för mer än 700 miljarder kronor. Det ger stora möjligheter att upphandla innovativa lösningar. Men för att små, innovativa uppstartsföretag ska ha en chans krävs att upphandlare tar hänsyn till de minsta företagens förutsättningar.