Start
Byggnad med byggställning

Energibesparing finansierar renoveringar

Publicerad 16 februari 2021
  • Trendens

Hallstahammars kommun behövde ett ekonomiskt realistiskt sätt att renovera upp hela fastighetsbeståndet till en hållbar nivå. En kombination av konsultuppdrag, totalentreprenad och partnerskap med inslag av EPC (Energy Performance Contracting) blev lösningen.

När Carl-Magnus Palmblad började som energi- och klimatrådgivare på Hallstahammars kommun 2012 hade han två mål, halvera energiförbrukningen och att komma över renoveringspuckeln.

Idag kan vi inte bedriva underhåll, berättar Carl-Magnus, utan att vi renoverar. Behovet av underhåll ökar snabbare än vi har budget och resurser till. Om vi halverar energiförbrukningen frigörs pengar som kan ta oss över den där renoveringspuckeln.

Därför arbetade han för en projektform som skulle kunna lösa renoveringsbehovet, spara energi och förbättra arbetet med underhåll samtidigt. Det mynnade ut i projektet EBUP, som är en förkortning av Energi Besparande Underhålls Projekt.

"När allting inte ska bära sin egen kostnad, utan det blir en totalsumma, ökar möjligheterna."

En projektform med större ekonomiska möjligheter

Hallstahammars kommun valde att lägga ihop renovering, energibesparing och fastighetsautomation i samma projekt. Tanken är att projektet ska löpa under fyra år, och då ska också driften läggas in i samma projekt.

När allting inte ska bära sin egen kostnad, utan det blir en totalsumma, ökar möjligheterna. Då kan de stora besparingarna från en åtgärd bekosta något annat. Till exempel kan pengarna vi spar på ny ventilation i en byggnad bekosta övervakning av vattenförbrukningen i en annan byggnad, säger Carl-Magnus.

Nära samarbete under lång tid

Projektet är upplagt i tre faser. I den första fasen är det tänkt att den upphandlade partnern ska genomföra en analys på hela bostadsbeståndet. De ska ge förslag på energibesparande åtgärder och system som övervakar till exempel energiförbrukning, ventilation och värme. Denna del ska utföras som ett konsultuppdrag.

I fas två ska alla åtgärder genomföras. Denna fas är tänkt att genomföras som en kombination av totalentreprenad och så kallad partnering. Samarbetspartnern ska ansvara för att genomföra installationer, renoveringar, ta fram driftsystem och liknande, men allt ska ske i ett nära samarbete.

I den här fasen kommer det vara viktigt med transparens, säger Carl- Magnus. Vi och vår framtida samarbetspartner kommer vara ett team som jobbar mot gemensamma mål med en tät dialog. Vi kommer också ha öppna böcker, så vi kan se varandras kostnadsredovisningar. På det här sättet skapas förtroende mellan båda parter och arbetet kan bli effektivare.

I den tredje fasen ska utvärderingen av projektet ske. Den tredje fasen är tänkt att pågå parallellt med den andra, eftersom alla åtgärder inte kommer ske samtidigt utan under hela projektperioden. Under projektet kommer samarbetspartnern även att utbilda kommunens egna drifttekniker, så att de är redo att ta över när projektet är slut.

Så lyckas du med projektet

Tillsammans med projektledarna för EBUP ger Carl-Magnus Palmblads fyra råd för att lyckas med den här typen av strategiska projekt.

  1. Genomför en pilot. Ta fram några representativa hus och låt en konsult analysera byggnaderna och ge förslag på åtgärder för energibesparing.
  2. Om det finns potential, genomför ett studiebesök hos någon som har gjort detta. Besök gärna både beställare och leverantör. Det är viktigt att ta med flera kompetenser på besöket, till exempel miljöstrateg, ekonom och personer med kunskap om bygg, VVS och drift.
  3. Förankra förslaget internt och paketera på ett klokt och pedagogiskt sätt. Presentera möjliga besparingar och förbättringar för förtroendevalda. Använd gärna Agenda 2030 och visa på de mervärden som uppstår i dessa projekt, till exempel förbättrat arbetsklimat för lärare och elever.
  4. Innan ni ska börja upphandla, träffa alla anbudsgivare personligen och ha en avslappnad pratstund. Ni och er framtida samarbetspartner ska hänga ihop i flera år, så personkemin och förtroendet behöver finnas.

Relaterade länkar och dokument