Start
Statistik - Illustration

Statistik om upphandlingar snart tillgängligt digitalt

Publicerad 16 februari 2021
  • Trendens

Det har länge funnits en stor efterfrågan på bättre och mer digitalt tillgänglig statistik. Den nya lagen om upphandlingsstatistik gör det möjligt.

Andreas Doherty, Analytiker på Upphandlingsmyndigheten.
Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Den 1 juli 2020 trädde den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft och vid årsskiftet börjar data samlas in från annonsdatabaser. Målet är att statistiken ska presenteras i en interaktiv statistikdatabas, där användaren själv kan selektera fram statistik efter olika variabler som exempelvis sektor eller bransch. Dessutom kommer statistiken bli mer aktuell, eftersom ledtiderna från insamling till presenterad statistik blir kortare.

1 juli 2020 ...

... trädde den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft och vid årsskiftet börjar data samlas in.

Statistik som möter användarnas behov

Med den kommande statistikdatabasen vill vi göra det möjligt att vrida och vända på statistiken utifrån användarens behov, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten. Idag redovisar vi statistiken på en övergripande nivå och en av de vanligaste frågorna vi får är hur det ser ut inom en specifik bransch eller för en specifik myndighet. Vår avsikt är att när statistikdatabasen är klar ska leverantörer, upphandlare, beslutsfattare, media och andra kunna få ut den statistik de behöver på ett enkelt och smidigt sätt.

"När leverantörer kan se hur marknaden ser ut blir det lättare för dem att göra marknadsanalyser."

Det finns också en förhoppning att bättre statistik ska ge en tydligare bild av hur den offentliga marknaden ser ut och att den ska kunna användas av leverantörer och upphandlare i försäljnings- och inköpsarbetet. Information som ska gå att få fram är bland annat hur många upphandlingar som annonseras inom olika branscher och segment, till vilket värde, hur konkurrensen ser ut och vilka som vinner upphandlingarna. Det leder till bättre offentliga affärer.

När leverantörer kan se hur den offentliga marknaden ser ut blir det lättare för dem att göra marknadsanalyser, säger Andreas Doherty. Det i sin tur kan göra den offentliga sektorn till en attraktivare kund, vilket kan leda till ökad konkurrens, lägre priser och smartare lösningar.

Från insamling till publicerad statistik
Från insamling till publicerad statistik.

Möjlighet till strategisk upphandling och beslut

Med mer information tillgänglig om de offentliga upphandlingar som sker ökar också möjligheterna att arbeta strategiskt och låta upphandlingar bli ett sätt att nå verksamhetsmålen. Med en omsättning på mer än 700 miljarder kronor per år, en sjättedel av Sveriges BNP, är det viktigt att veta hur de offentliga affärerna faktiskt ser ut, och vad pengarna går till.

I dagsläget finns inga uppgifter om hur vanligt det är att ställa krav kopplat till miljö, sociala hänsyn eller till innovation, säger Andreas Doherty, trots att sådan statistik är väldigt efterfrågad. Från 1 januari 2021 kommer dessa uppgifter i vissa fall att finnas i annonserna, och därmed också i den framtida statistiken. Det gör det lättare för beslutsfattare på olika nivåer i samhället att se hur de kan använda upphandling som ett strategiskt verktyg.

Vad säger lagen?

Sedan 1 juli 2020 gäller lagen om upphandlingsstatistik och ändringar görs i upphandlingslagarna och upphandlingsförordningen. Detta innebär bland annat att från och med den 1 januari 2021 ska upphandlingar annonseras i annonsdatabaser som är registrerade hos Konkurrensverket.

Annonserna måste innehålla viss specifik information. En del av den informationen ska sedan skickas vidare till Upphandlingsmyndigheten. Sådana uppgifter kan vara om upphandlingen innehåller miljökrav, sociala krav eller innovation. Det kan också vara uppgifter om förfarande, tilldelningsgrund och antal inkomna anbud.

Syftet med det nya regelverket är att få fram bättre nationell upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten ska ansvara för att samla in, sammanställa och publicera statistiken.