Start
Kvinna stoppar i tvätt i en tvättmaskin

Stora utmaningar för små innovationsbolag

Publicerad 16 februari 2021
  • Trendens

Varje år görs upphandlingar för mer än 700 miljarder kronor. Det ger stora möjligheter att upphandla innovativa lösningar. Men för att små, innovativa uppstartsföretag ska ha en chans krävs att upphandlare tar hänsyn till de minsta företagens förutsättningar.

Robin Griffiths, Operativ chef för Mimbly.
Robin Griffiths, operativ chef för Mimbly.

Robin Griffiths är operativ chef för Mimbly, ett nystartat bolag med fyra anställda. De erbjuder en produkt som sparar vatten vid tvätt och filtrerar bort mikroplaster.

Offentlig sektor och upphandling är på ett sätt väldigt spännande, säger Robin, det finns ju en sådan otrolig potential. Eftersom det är så stora belopp ger det stor påverkan. Upphandlingar kan bidra till att små, innovativa bolag kan växa, skapa fler arbetstillfällen och gå internationellt. Om de låter bolag som oss komma över tröskeln i upphandlingsprocessen kan vi dessutom konkurrera mot de företag som haft samma lösning och suttit på ramavtal i många år. Det kan få en hel bransch att utvecklas och i förlängningen sätta Sverige på kartan som innovationsland.

"Som ett innovationsbolag är det då svårt att passa in, eftersom inga upphandlingar efterfrågar exakt den produkt de erbjuder."

Efterfråga effekt istället för produkt

Robin upplever att många upphandlingar rör produkter som redan finns på marknaden. Som ett innovationsbolag är det då svårt att passa in, eftersom inga upphandlingar efterfrågar exakt den produkt de erbjuder. För att innovationsbolag ska kunna svara på upphandlingar behöver effekter efterfrågas snarare än produkter.

När kommunala bostadsbolag ska bygga och renovera tvättstugor upphandlar de tvättmaskiner. Har de ett hållbarhetsperspektiv upphandlar de tvättmaskiner med vissa krav. För att vi ska kunna komma in behöver vi en upphandling som efterfrågar tvättlösningar som minskar miljöpåverkan.

Ge tydlig guidning

Trots att Robin ser potentialen i upphandling, känner han sig ibland uppgiven och upplever ett administrativt och organisatoriskt spindelnät för att lämna anbud.

Det känns som att det kvittar om kunden vill ha vår lösning, för vi måste gå genom så många instanser och lägga så mycket tid på administration att vi ändå inte kan genomföra affären.

Som exempel berättar han om några pilotprojekt de har, där bostadsbolag använder Mimblys lösning. Användarna är nöjda, men det påverkar inte om det blir en affär eller inte. Istället måste de börja om med köpprocessen hos inköpsavdelningen, som ibland hänvisar vidare till HBV–allmännyttans inköpsfunktion.

Det är svårt att veta hur inköpsprocesserna ser ut och var man ska vända sig för att presentera vår produkt. Det ser olika ut hos alla.

Som litet bolag behöver de snabba och enkla köpcykler för att kunna gå runt. Det gör att de måste välja bort kunder om de tror att det tar för lång tid eller om det kräver för mycket resurser.

Vi är fyra personer i vårt bolag. Om det blir en upphandling där vi skulle kunna vara aktuella är det oklart hur lång tid det kommer ta och hur mycket resurser som krävs för att svara på upphandlingen. Det gör att man inte vågar gå in i det området. Vi kan inte lägga 100 procent av vår tid på att svara på en upphandling och sen inte få den. Vi har inte råd med det.

Det Robin efterfrågar är mer tydlighet, mindre administration och snabbare köpcykler.

– Jag skulle vilja ha tydlig guidning över var jag ska vända mig, vad som gäller och vilka spelregler som finns. För att bolag som vi ska kunna svara på upphandlingar behöver det gå snabbt och vara enkelt. Upphandlingsprocessen är tänkt att ge alla lika villkor, men i slutänden blir det inte så. Du måste vara tillräckligt stor för att ha resurserna att lägga anbud.