Start
Inger Ek generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Strategisk upphandling ger effekt

Publicerad 16 februari 2021
  • Trendens

Bästa läsare! 2020 var ett turbulent år med en pandemi som skakade om oss alla i vår vardag. Coronapandemin visade också på brister och sårbarheter i samhället som vi inte var beredda på. Och på de offentliga affärernas betydelse för ett fungerande samhälle.

 Till exempel hur lätt verksamheter och leveranser påverkats av bristen på samordning mellan olika aktörer och hur statsstödsreglerna kan behöva anpassas i akuta situationer. Många omvärldsfaktorer är osäkra. Upphandlingar som bidrar till beredskap och robusta verksamheter kommer att bli allt viktigare, liksom samverkan mellan verksamheter och offentliga aktörer.

Parallellt har vi ett fortsatt behov av att komma vidare i hållbarhetsarbetet. De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 ska vara uppnådda om mindre än tio år – det är bara någon upphandling bort. För att lyckas möta de utmaningar vi står inför måste upphandling gå från att vara en inköpsfråga till att bli en större del av verksamhetsutvecklingen.

Men det är en bit kvar dit. En uppskattning visar att 70 procent av alla förfrågningsunderlag är kopior av andra underlag. Inköpen utgår alltså inte från egna behov och riskanalyser. För att lyckas med en strategisk upphandling behöver man utgå från den effekt man vill ha med sitt inköp. Det handlar om politiska mål såsom hållbarhet och krisberedskap.

I det här numret av Trendens fokuserar vi på hur du som upphandlare eller beslutsfattare kan arbeta mer strategiskt med upphandling med utgångspunkt i att uppnå önskad effekt. Att ta första steget till ett strategiskt inköpsarbete och skapa samhällsnytta genom upphandling behöver inte vara så svårt.

Jag önskar dig en inspirerande läsning!

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

Om Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet. Artiklarna är intressanta och relevanta för alla som arbetar med och berörs av offentlig upphandling.