Start
Sverige - Illustration

Stöd till leverantörer underlättar i upphandling

Publicerad 16 februari 2021
  • Trendens

Många leverantörer upplever upphandling som svårt, vilket gör att vissa inte lämnar anbud fastän de skulle kunna. För att motverka detta har Upphandlingsdialog Dalarna och Luleå kommun tagit fram digitalt stöd.

Luleå kommun

Luleå kommun har tagit fram en digital vägledning för att underlätta hur man svarar på en upphandling. Vägledningen förklarar hur man hittar upphandlingar, planerar inför anbud, lämnar anbud och vad som händer efter lämnat anbud. De har också en LinkedIn-sida om inköp och upphandling där man kan se vilka upphandlingar som är på gång och andra relevanta nyheter.

Upphandling & inköp - Luleå kommun

Bli leverantör och lämna anbud - Luleå kommun

Upphandlingsdialog Dalarna

Även Upphandlingsdialog Dalarna har tagit fram en digital vägledning, för att lämna anbud. Förutom hjälp om upphandling finns där stöd specifikt för små och medelstora företag i Dalarna, samt möjlighet till personlig rådgivning. På webbplatsen finns även Upphandlingsakuten där upphandlare och inköpare få hjälp med upphandling under pandemin.

Upphandlingsdialog Dalarna

Relaterade länkar och dokument