Start

Utvecklingen på upphandlingsområdet 2023

Publicerad 06 februari 2024
  • Rapport
  • Publikation 2024
Utvecklingen på upphandlingsområdet 2023
Rubrik
Utvecklingen på upphandlingsområdet 2023
Beskrivning
Upphandlingsmyndigheten har enligt sin instruktion i uppdrag att årligen ge ut en rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Uppdraget redovisas i denna rapport.
Format
Filstorlek
1.9 MB

Upphandlingsmyndigheten har enligt sin instruktion i uppdrag att årligen ge ut en rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Uppdraget redovisas i denna rapport. Syftet med rapporten är att på ett kortfattat och övergripande sätt visa på utvecklingen och utmaningarna för den offentliga upphandlingen. Innehållet i rapporten består huvudsakligen av uppgifter som myndigheten tidigare publicerat i olika sammanhang. Uppgifterna avser både sådant som hänt under 2023 och tidigare händelser som påverkat de offentliga affärerna 2023. Rapporten innehåller också analyser och bedömningar av utvecklingen.