Start

Trendens 2022

Publicerad 31 januari 2023
 • Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för det senaste numret är "Turbulent samtid och hållbar framtid".

Innehåll på denna sida

Läs Trendens 2022

Under Relaterat innehåll hittar du artiklarna för Trendens 2022.

Vill du hellre läsa Trendens som pdf?

Relaterat innehåll

Inger Ek generaldirektör Upphandlingsmyndigheten
 • Trendens

Årets tema för Trendens är ”Turbulent samtid och hållbar framtid”. Vi ser de offentliga inköpen som ett effektivt och strategiskt verktyg för att hantera såväl dagens som framtidens utmaningar.

Diagram
 • Trendens

Det finns goda förutsättningar för träffsäkra upphandlingar i många upphandlande organisationer. Trots det finns det brister när det kommer till krisberedskap och cirkulär ekonomi kopplat till inköp. Det visar en första analys av en enkätstudie som Upphandlingsmyndigheten publicerar under våren 2023.

Ett tåg åker på en bro över vatten
 • Trendens

Kristian Hemström är sedan september 2022 hållbarhetschef på Upphandlingsmyndigheten. Han kommer närmast från Region Stockholm där han var miljöchef. Kristian är i grunden miljövetare med stort intresse för internationella relationer och mänskliga rättigheter.

Förskolebarn med lärare i en park
 • Trendens

Huddinge, som ligger strax söder om Stockholm, har under de senaste fyra åren gjort en förändringsresa. Från att inköpen tidigare hanterades av nämnderna är kommunens inköp idag centraliserade och en integrerad del av budgetarbetet. När Sveriges kommuner nu står inför stora utmaningar med hög inflation, skenande elpriser och dyrare bränsle har Huddinge koll på sina kostnader.

Flera lyftkranar mot blå himmel
 • Trendens

Byggbranschen har många allvarliga utmaningar som exempelvis människoexploatering, ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft och arbetsmiljöbrott. Föreningen Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens på lika och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Erika Hanses
 • Trendens

Den 1 februari 2022 trädde nya upphandlingsregler i kraft. Det övergripande syftet var att göra regelverket enklare. Erika Hanses, chef för Upphandlingsmyndighetens Frågeservice, svarar på frågor om vilken påverkan detta har gett.

Paragraf-symbol
 • Trendens

1 februari 2022 trädde ett nytt förenklat upphandlingsregelverk i kraft, 1 juli började nya överprövningsregler att gälla och 29 augusti trädde IPI-förordningen i kraft. Från och med den 1 januari 2023 införs en särskild möjlighet att reservera deltagandet för idéburna organisationer.

Demonstration för Ukraina
 • Trendens

Pandemi, krig, inflation och naturkatastrofer. De senaste årens händelser kan göra att framtiden känns osäker och mer oförutsägbar. Det ställer krav på samhällets krisberedskap. Hur påverkar det den offentliga affären?

Gabriella Manieri, Upphandlingschef och Ulrika Svallingson, Hållbarhetskoordinator i Malmö stad.
 • Trendens

Malmö stad har en gedigen meritlista. Staden har genom åren prisats för sina insatser kring hållbara inköp och de hittar ständigt nya vägar för utveckling. Framgångsreceptet stavas: engagerade medarbetare och tydlig styrning och stöd från politiken.

En kvinna testar ett VR-headset
 • Trendens

Hur kan offentlig sektor driva innovation och främja näringslivets utveckling? Att använda innovation i upphandling är ett sätt. Karlstad gjorde så när kommunen stod inför behovet att kompetensutveckla vård- och omsorgspersonal i hur det är att leva med kognitiv svikt. Resultatet är ett helt nytt utbildningsverktyg.

Pil med antal anbud som ökat från 4,2 till 5,4 sedan 2017
 • Trendens

Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet med ansvar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Myndighetens unika databas innehåller just nu uppgifter om över 18 000 annonserade upphandlingar, vilket är samtliga upphandlingar som annonserades under 2021.

Lars Pyk
 • Trendens

När media skriver om offentliga affärer handlar det ofta om en korruptionsskandal eller en kommun som gjort en otillåten direktupphandling. På debatt- och ledarsidor är det vanligtvis tyst trots att det handlar om en ansenlig del av samhällsekonomin och skattebetalarnas pengar.