Start
Erika Hanses
Erika Hanses, chef för Upphandlingsmyndighetens Frågeservice

Större frihet med nytt regelverk

Publicerad 31 januari 2023
  • Trendens

Den 1 februari 2022 trädde nya upphandlingsregler i kraft. Det övergripande syftet var att göra regelverket enklare. Erika Hanses, chef för Upphandlingsmyndighetens Frågeservice, svarar på frågor om vilken påverkan detta har gett.

Vilka upphandlingar är det som berörs?

De nya reglerna gäller för upphandlingar på det icke-direktivstyrda området och omfattar de upphandlingar som vi i Sverige själva kan reglera, eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden. Reglerna omfattar även upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Vilka sorters ändringar har gjorts?

Vi har fått färre regler, vilket bland annat ger upphandlande organisationer större frihet att själva utforma sina upphandlingsprocesser. Vilka regler som gäller vid direktupphandling har också förtydligats.

Skulle du säga att reglerna har blivit enklare?

Svaret på den frågan får vi nog vänta på då reglerna ännu är väldigt färska. Det jag säkert kan säga är att det funnits en stor efterfrågan på stöd om vad reglerna innebär i praktiken. Vi webbsände ett seminarium som slog vårt tittarrekord med råge. Stödet på vår webbplats har varit välbesökt och frågorna har vällt in till vår Frågeservice.

Vilken typ av frågor kommer in?

Vi får många frågor om hur upphandlande organisationer egentligen ska gå till väga nu när de lagreglerade processerna har tagits bort. Intresset för vad som utgör sociala tjänster och andra särskilda tjänster har också ökat väsentligt eftersom direktupphandlingsgränsen höjts rejält för sådana tjänster. Nytt ljus har även kastats på beräkningsreglerna vid direktivstyrd upphandling eftersom dessa nu ska användas vid all upphandling, inklusive direktupphandling.

Frågeportalen

Ställ frågor via Frågeportalen eller genom att ringa eller chatta med oss.

Frågeportalen

Relaterat innehåll

Paragraf-symbol
  • Trendens

1 februari 2022 trädde ett nytt förenklat upphandlingsregelverk i kraft, 1 juli började nya överprövningsregler att gälla och 29 augusti trädde IPI-förordningen i kraft. Från och med den 1 januari 2023 införs en särskild möjlighet att reservera deltagandet för idéburna organisationer.