Start
Inger Ek generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Köpkraft för omställning

Publicerad 31 januari 2023
  • Trendens

Årets tema för Trendens är ”Turbulent samtid och hållbar framtid”. Vi ser de offentliga inköpen som ett effektivt och strategiskt verktyg för att hantera såväl dagens som framtidens utmaningar.

Regionerna och kommunerna är mitt uppe i flera stora utmaningar som inte enbart är ekonomiska. Pandemin visade att det finns stora brister i beredskapen. Rysslands krig mot Ukraina har givetvis drabbat den ukrainska  befolkningen värst, men vi ser stora effekter även på vårt samhälle. Störningar i viktiga försörjningskedjor är bara ett exempel.

Klimatet handlar inte längre bara om att minska utsläppen. Samhället måste förbereda sig för att hantera effekterna av de kriser som den globala uppvärmningen kan leda till. I artikeln Offentliga inköp i en osäker omvärld kan du läsa om inköpens betydelse för krisberedskapen.

Samtidigt som dagens utmaningar hanteras måste beslutsfattare på olika nivåer rikta blicken mot framtiden. Hur ska välfärden finansieras och hur ställer vi om till ett fossilfritt samhälle? Jag är övertygad om att det kommer krävas innovationer, och att de offentliga inköpen är en del av svaret på frågorna.

I årets Trendens kan du läsa om Malmö, Huddinge och Karlstad – tre kommuner som på olika sätt använder inköpen för att hantera såväl samtid som framtid.

Sedan valet i höstas har nya och gamla ledamöter tagit plats i såväl riksdagen som i region- och kommunfullmäktigen runt om i landet. Sverige har dessutom fått en ny regering och en ny civilminister. Vilken påverkan har politiker på de inköp och den upphandling som görs och som omfattar drygt en sjättedel av BNP? Mycket stor, skulle jag säga. Det är politiker i regioner och kommuner som skapar förutsättningarna för inköpsverksamheten. Det är riksdagen som stiftar lagar och regeringen som styr myndigheterna.

Regeringen ser att upphandling har potential att skapa verksamhetsnytta. Upphandling kan också bidra till att nå hållbarhetsmål och att minska risken för arbetslivskriminalitet och korruption. En förutsättning är dock att styrningen och organiseringen av inköpsarbetet är ändamålsenlig. I budgetpropositionen betonar regeringen dessutom betydelsen av att små företag och idéburna organisationer får ökade möjligheter att delta i upphandlingar och i valfrihetssystem. 

Förväntningarna på de offentliga affärerna är höga. Vår roll är att, tillsammans med andra, verka för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. En roll som blir allt viktigare.

Jag önskar dig en inspirerande läsning.

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

Om Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet. Artiklarna är intressanta och relevanta för alla som arbetar med och berörs av offentlig upphandling.