Start
Flera lyftkranar mot blå himmel

Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens i byggbranschen

Publicerad 31 januari 2023
  • Trendens

Byggbranschen har många allvarliga utmaningar som exempelvis människoexploatering, ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft och arbetsmiljöbrott. Arbetslivskriminalitet leder till att människor utnyttjas, att företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem. Föreningen Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens på lika och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Rättvist byggandes vision är att alla företag i branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på byggarbetsplatser. Föreningen vill attrahera de seriösa företagen för att bidra till en sund konkurrens på lika villkor. Entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter och ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester.

Nolltolerans mot fusk och brottslighet

2021 bildades föreningen Rättvist byggande i samarbete med branschorganisationen Byggherrarna. Föreningen har i dag 24 medlemmar och är en fristående organisation för byggherrar, både privata och offentliga, som är seriösa, långsiktiga och som vill bygga rättvist. Rättvist byggande samarbetar också med ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer.

Morgan Jansson
Morgan Jansson, verkställande chef för Rättvist byggande.

– Vi tolererar inte fusk och brottslighet på våra byggen. Rådande regelverk är komplext och gör det svårt för seriösa byggbolag och byggherrar att göra rätt. I Rättvist byggande går vi från snack till verkstad under rådande förutsättningar. Vi arbetar proaktivt och strukturerat, säger Morgan Jansson, verkställande chef för Rättvist byggande.

Offentlig sektor gör årligen stora inköp inom byggbranschen som inte sällan har problem med oseriösa aktörer. Upphandlande organisationer har därför en mycket viktig roll att fylla som grindvakter mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. I offentlig upphandling finns det bestämmelser som särskilt reglerar hur man generellt kan motverka olika former av arbetslivskriminalitet – framför allt regler om uteslutning, onormalt låga anbud och arbetsrättsliga villkor. Den tidigare regeringen tillsatte en särskild utredning med syfte att bland annat motverka arbetslivskriminalitet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Målet är sund konkurrens på lika villkor

Rättvist byggandes arbete omfattar tuffare krav vid upphandling, kartläggning av kedjan av entreprenörer och oannonserade kontroller på byggarbetsplatser. När missförhållanden upptäckts utfärdas viten, och lagbrott polisanmäls. Att dokumentera fusket fungerar, det har lett till viktiga milstolpar i form av fällande domar för företag som fuskat.

– Vi lägger cirka 90 procent av vårt arbete på att granska hela kedjan av underentreprenörer och göra oannonserade arbetsplatskontroller. På så sätt fångas de fula fiskarna tidigt i nätet, förklarar Morgan Jansson.

En del av arbetet i Rättvist byggande är att ställa krav i upphandlingar. Bland annat ställs följande krav:

  • Entreprenören ska föranmäla underentreprenörer för godkännande av beställaren innan de får utföra arbete.
  • Krav på ID06 (ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare) för hela entreprenaden.
  • Beställaren har rätt att genomföra oannonserade kontroller för att säkerställa efterlevnaden och att utesluta företag ur entreprenaden.
  • Tydliga konsekvenser vid brister (till exempel viten).

Rättvist byggande vill även ställa krav på minsta procentandel egna byggjobbare hos entreprenören.

– Målet är att vi ska attrahera de seriösa företagen i byggbranschen för en sund konkurrens på lika villkor. Så länge vi hittar brister på våra byggen fortsätter vi arbetet, avslutar Morgan Jansson.