Start
Lars Pyk
Lars Pyk är pressansvarig på Upphandlingsmyndigheten.

Offentliga affärer mår bra av debatt

Publicerad 31 januari 2023
  • Trendens

När media skriver om offentliga affärer handlar det ofta om en korruptionsskandal eller en kommun som gjort en otillåten direktupphandling. På debatt- och ledarsidor är det vanligtvis tyst trots att det handlar om en ansenlig del av samhällsekonomin och skattebetalarnas pengar.

Det har även Martin Kruse som är ordförande för Sveriges offentliga inköpare noterat. I oktober 2022 skriver han i en krönika på organisationens webbplats: ”Offentlig upphandling förefaller vara ett område som i princip aldrig debatteras på ett sådant sätt att en minister måste agera. Ni vet vad jag menar, en sådan debatt som böljar fram och tillbaka och tvingar fram en reaktion från regeringen.”

Men något hände under valåret. I januari presenterade SNS Konjunkturrådsrapporten för 2022. Rapporten har titeln Offentlig upphandling – i gränslandet mellan juridik och ekonomi. I samband med publiceringen skriver forskarna bakom rapporten en debattartikel i DN (19/1) där de föreslår ett betygssystem för offentliga upphandlingar. Rapporten och förslaget togs upp av DN:s (28/1) och SvD:s (27/1) ledarsidor. Den senare skrev att rapporten ”ger viktiga svar på Leif Östlings odödliga fråga ’Vad fan får jag för pengarna’?”

Östling, som numera driver Kommissionen för skattenytta, publicerar senare en debattartikel i SvD (24/5) med rubriken ”Så kan vi spara 100 miljarder”. Han efterlyser i artikeln större effektivitet i offentliga upphandlingar och lockar ut dåvarande civilministern på debattarenan. Ida Karkiainen svarar (26/5) att ”en upphandlande organisation kan sällan ha ett ensidigt fokus på att pressa priserna. Förväntningarna på de offentliga inköpen är mycket större än så.”

I Göteborgs-Posten (7/6) följer Alexandra Waluszewski, professor i ekonomisk historia, upp Östlings tråd och skriver att "inköp i offentlig sektor måste hanteras som en strategiskt viktig funktion.”

En annan debatt under året initierades av Allmännyttan som vill slippa omfattas av LOU. De anser att lagen gör det dyrt för dem att bygga. I flera debattinlägg i landsortspressen gav organisationen under våren 2022 en negativ och ensidig bild av offentlig upphandling. Vi bestämde oss för att på DN Debatt (16/6) bemöta kritiken och nyansera bilden. Vårt budskap ”Allmännyttan blundar för risken med korruption” citerades av bland annat Östersunds-Postens ledarsida (23/6).

Vi har under 2022 sett att det finns både kunskap och engagemang bland ledarskribenter och opinionsbildare. Offentliga affärer mår bra av att debatteras och vi ser fram emot en fortsatt diskussion under 2023.

Lars Pyk
Pressansvarig på Upphandlingsmyndigheten

Läs mer: