Start

Lättillgänglig statistik om offentliga affärer

Publicerad 31 januari 2023
 • Trendens

Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet med ansvar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Myndighetens unika databas innehåller just nu uppgifter om över 18 000 annonserade upphandlingar, vilket är samtliga upphandlingar som annonserades under 2021. Under 2023 kommer databasen att uppdateras med uppgifter om upphandlingar som annonserades under 2022 samt upphandlingar annonserade i EU.

"Artiklarna sammanfattar och ger en överblick för den som inte har behov av att djupdyka."

Kraftfullt verktyg för analys

Statistiken i databasen visar till exempel vem som köper vad från vem, hur det görs och till vilket värde. Det gör databasen till ett kraftfullt verktyg för inköpsorganisationer, leverantörer, beslutsfattare, forskare, medier och andra som vill analysera en marknad som årligen omsätter över 800 miljarder kronor.

Här är några exempel på statistik som en användare själv kan ta fram:

 • Vilka kommuner upphandlar flest IT-system?
 • Hur många anbud lämnas i upphandlingar av anläggningsarbete?
 • Hur stor andel av upphandlingarna görs av offentligt ägda bolag?
 • Hur mycket pengar lägger en enskild kommun på upphandling av livsmedel?
 • Vilka företag levererar konsulttjänster till regionerna i norra Sverige?

Statistikartiklar ger överblick

Myndighetens statistik är uppdelad i tre områden. Upphandlingsstatistik som baseras på information från och om annonser om upphandling, rättsfallsstatistik som baseras på information om och ur domar och beslut samt annan statistik som baseras på uppgifter från exempelvis SCB.

Upphandlingsmyndigheten publicerar även fortlöpande artiklar och analyser i samband med att ny statistik görs tillgänglig i databasen. Artiklarna sammanfattar och ger en överblick för den som exempelvis inte har behov av att djupdyka i statistiken utan är mer intresserad av helheten. Det kommer även att finnas statistik och data från olika fördjupningsområden som myndigheten anser vara särskilt intressanta att lyfta.

Om statistiken

Statistiken i databasen baseras på innehållet i annonser om upphandling som är publicerade i så kallade registrerade annonsdatabaser. Alla annonsdatabaser som publicerar annonser om svenska upphandlingar måste vara registrerade hos Konkurrensverket.

Alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen måste annonseras i en registrerad annonsdatabas som är skyldig att lämna vissa uppgifter om upphandling till Upphandlingsmyndigheten.

Aktuell statistik

Infografik som visar hur många anbud som inkom i varje upphandling i snitt. 2017 var det 4,1. 2018 var det 4,3. 2019 var det 4,5. 2020 var det 4,9. 2021 var det 5,4.
Anbud per upphandling
 • År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017 då ökningen började.
 • Kommunerna står för 68 % av upphandlingarna (2021)
 • År 2021 annonserade 24 upphandlande organisationer fler än 100 upphandlingar vardera
 • Värdet av den offentliga upphandlingen uppgick till 819 miljarder kronor per år (2020)
 • 43 % av upphandlingarna avser tjänster (2021)
 • Offentliga aktiebolag står för 1 av 4 upphandlingar (27 %) (2021)

Mer statistik i Statistiktjänsten