Startsida

Personlig assistans enl LSS och ickevalsalternativet enl Sfb

Senast uppdaterad: 2024-01-12

Simrishamns kommun ger privata utförare möjlighet att ansöka om att bli godkända leverantörer av personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ickevalsalternativet för assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), enligt Lagen om valfrihet (LOV). 2014 upphörde Simrishamns att utföra insatsen i kommunens egen regi.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Simrishamns kommun
Kommun
Simrishamns kommun
Verksamhetsområde
  • Personlig assistans enligt LSS
Startdatum
2014-11-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2014/14

Kontaktpersoner