Startsida

Valfrihetssystem för platser i vård- och omsorgsboende enligt SoL med inriktning somatisk vård och omsorg samt vård och omsorg vid demenssjukdom

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Danderyds kommun arbetar aktivt för att öka valfriheten inom de områden som kommunen ansvarar för. Den 9 mars 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) där den enskilde själv får välja vård- och omsorgsboende. Ansökningsformuläret kan hämtas på www.tendsign.com och registreringen är gratis.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Danderyds kommun
Kommun
Danderyds kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2023-08-15
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN 2023/0126

Kontaktperson