Start

Att skicka e-faktura till Upphandlingsmyndigheten

Från den 1 april 2019 ska du som är leverantör till Upphandlingsmyndigheten skicka oss en e-faktura. Här beskriver vi hur du ska gå till väga.

Enligt lag ska alla inköp till följd av LOU (lagen om offentlig upphandling), LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna), LUFS (lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet) och LUK (lagen om upphandling av koncessioner) i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura, så kallad e-faktura.

Det innebär att du som är leverantör till oss ska skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard, Peppol BIS Billing 3. Upphandlingsmyndigheten omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Kom även ihåg att ange inköpsordernummer som referens i fakturan!

Upphandlingsmyndighetens organisationsnummer: 202100-6610

Upphandlingsmyndighetens momsregistreringsnummer: SE202100661001

Fakturainformation

PEPPOL

Upphandlingsmyndigheten kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL.

Upphandlingsmyndighetens PEPPOL-ID är 0007:2021006610.

E-faktura via vår leverantörsportal

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal. Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson och skicka en e-post till ekonomi@uhmynd.se. Vi återkommer med instruktion för registrering.

Att tänka på när du fakturerar oss

Upphandlingsmyndigheten köper, som du kan läsa ovan, in sina varor och tjänster genom e-handelssystemet Visma Proceedo. Det finns några saker för dig som leverantör att tänka på för att fakturorna ska bli korrekta. En korrekt faktura hanteras snabbare och kan således gå fortare till betalning.

Utöver nedanstående ska fakturan uppfylla de krav lagen ställer på fakturors innehåll.

Inköpsordernummer ska anges

När Upphandlingsmyndigheten köper en vara eller tjänst ska du alltid få ett inköpsordernummer eller ett abonnemangsnummer. Ett inköpsordernummer består av en serie med tre bokstäver och sju siffror och startar med ”UHM”. Exempel på ett inköpsordernummer är ”UHM0000039. Ett abonnemangsnummer består av en serie med två bokstäver och fyra siffror och startar med ”AB”. Inköpsordernumret framgår av inköpsordern som skickas till er, det är detta dokument som utgör beställningen. Får ni istället ett abonnemangsnummer, e-postar vi det till er innan första fakturering.

När du fakturerar är det väldigt viktigt att inköpsordernummer eller abonnemangsnummer står på korrekt plats i fakturan. Antingen anger ni numret direkt i referensfälten eller i xml-filen. Väljer ni att skriva det i referensfälten är det viktigt att det är tomt eller står exakt samma i xml-filen. I referensfält: Beroende på vilken e-faktura-standard som används finns det olika benämningar på referensfält. Numret ska stå i referensfältet ”Beställarreferens”, ”Referens”, ”Ordernummer” eller liknande. Är du osäker kontaktar du din leverantör av e-fakturatjänst. I xml-fil: Abonnemangsnummer ska stå i taggen ”AdditionalDocumentReference”. Ordernummer ska stå i taggen ”OrderReference”.

Specificera tjänster

Själva fakturan behöver också specificeras på ett särskilt sätt. Som utgångspunkt ska fakturan spegla inköpsordern och innehålla den information som vi har avtalat om. Det innebär att om vi har beställt en tjänst per timme, behöver ni också specificera fakturan per timme. Det finns olika fält för varje post där dessa ska särredovisas.

Artikelnummer

På inköpsordern finns också ofta ett artikelnummer med – detta artikelnummer måste vara samma på fakturan. Kontakta oss om ni vill att vi ska lägga upp ett eget artikelnummersystem som ni själva har och vill att våra inköpsordrar ska innehålla.

Exempel

Ett exempel på en inköpsorder med alla uppgifter inklusive inköpsorderummer, artikelnummer, kvantitet och pris för det som köpts in.
Bildexempel på en inköpsorder.
Ett exempel på faktura som matchar inköpsordern med bland annat angivet ordernummer och artikelnummer, kvantitet och pris för det som köps in.
Bildexempel på faktura (fakturan ska vara specificerad på samma vis som inköpsordern).

Kontaktuppgifter

För kontakt och frågor i detta ärende:

Ekonomifunktionen
ekonomi@uhmynd.se

Lär dig mer 

Information in English

If you need information in English, please contact our finance function.

Email: ekonomi@uhmynd.se