Start

Anmälan om kontaktuppgifter och identifikationskod

Från och med den 1 januari 2021 ska offentliga upphandlingar som huvudregel annonseras i en registrerad annonsdatabas. Ansökan om registrering görs hos Konkurrensverket som är register- och tillsynsmyndighet för annonsdatabaser. Efter registrering ska annonsdatabasen meddela kontaktuppgifter och önskad identifikationskod till Upphandlingsmyndigheten. Det kan göras i formuläret på denna sida.

En registrerad annonsdatabas ska enligt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter:

  • till Upphandlingsmyndigheten anmäla minst en kontaktperson och kontaktuppgifter till denne samt hålla dessa uppdaterade
  • välja en identifikationskod som består av minst två bokstäver (A-Z). Annonsdatabasen ska kontrollera med Upphandlingsmyndigheten att koden inte används av någon annan annonsdatabas. Detta kan inte göras innan annonsdatabasen är registrerad.

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om ändring av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UFS 2020:2) om upphandlings-ID (UFS 2023:2)

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om ändring av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål (UFS 2023:1)

Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:2) om upphandlings-ID

Ansök om registrering av annonsdatabas (kkv.se)

Konkurrensverkets annonsdatabasregister (kkv.se)

Identifikationskoden en del av ett upphandlings-ID

En annons om upphandling som publiceras i en registrerad annonsdatabas ska åtföljas av ett unikt upphandlings-ID. Ett upphandlings-ID består av två delar, dels en kod som identifierar annonsdatabasen, dels ett löpnummer. Koden används tillsammans med ett löpnummer för att identifiera annonser om upphandling.

Unik token för anslutning till insamlings-API

När Upphandlingsmyndigheten mottagit en anmälan verifieras att den önskade identifikationskod är unik. Därefter skickas en bekräftelse på att identifikationsnumret är registrerat hos myndigheten. Annonsdatabasen får i samband med detta en unik token som möjliggör anslutning till Upphandlingsmyndighetens insamlings-API.

Token skickas som sms

Token skickas av säkerhetsskäl som ett meddelande till angivet telefonnummer. Därför är det viktigt att det telefonnummer som anges kan ta emot sms-meddelanden. 

Anmälan om kontaktuppgifter och identifikationskod