Start

Rättsfallsstatistik

Statistiken beskriver utvecklingen avseende överprövning av upphandling i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter om och ur domstolsavgöranden från förvaltnings- och kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Statistiken syftar till att beskriva olika rättsmedel på upphandlingsområdet.