Start

Statistik om överprövningsärenden 2022

Publicerad 19 april 2023

Under 2022 kom det in 3 359 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Leverantörer får helt eller delvis bifall i nio procent av alla mål i förvaltningsrätterna. Den genomsnittliga handläggningstiden för upphandlingsmål i förvaltningsrätter uppgick till 2,5 månader 2022. Det är en minskning med drygt 0,3 månader jämfört med 2021.

Graf som visar antal inkomna mål om överprövning

Under 2022 kom det in 3 359 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Leverantörer får helt eller delvis bifall i nio procent av alla mål i förvaltningsrätterna.

Graf som visar genomsnittlig handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för upphandlingsmål i förvaltningsrätter uppgick till 2,5 månader 2022. Det är en minskning med drygt 0,3 månader jämfört med 2021. I kammarrätterna ökade handläggningstiden och uppgick till 6,7 månader.