Start

Statistik om överprövningsärenden 2023

Publicerad 15 april 2024

Under 2023 kom det in 3 942 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2022. Leverantörer får helt eller delvis bifall i nio procent av alla mål i förvaltningsrätterna. Den genomsnittliga handläggningstiden för upphandlingsmål i förvaltningsrätterna uppgick till 1,8 månader 2023. Det är en minskning med drygt 0,7 månader jämfört med året innan.

Under 2023 kom det in 3 942 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2022. Leverantörer får helt eller delvis bifall i nio procent av alla mål i förvaltningsrätterna som är första instansen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för upphandlingsmål i förvaltningsrätterna uppgick till 1,8 månader 2023. Det är en minskning med drygt 0,7 månader jämfört med 2022. I kammarrätterna minskade handläggningstiden med 1,4 månader och uppgick till 5,3 månader.