Start

Upphandlingsstatistik

Inom området upphandlingsstatistik kan du hitta statistik om annonserade upphandlingar i Sverige. Under 2023 publiceras även statistik för Europeiska unionen. Här finns också statistik om valfrihetssystem. Statistiken baseras på uppgifter ur annonser om upphandling eller valfrihetssystem.

Tidigare upphandlingsstatistik